kobieta

Co musisz zrobić, aby w Twojej firmie pracowała osoba spoza UE i Wielkiej Brytanii?  Zatrudnienie obcokrajowca w naszym kraju rządzi się swoimi prawami. Zupełnie inaczej traktowane są osoby z UE, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, a inaczej osoby z Ukrainy czy Białorusi. Właśnie w tym cel, pierwszym krokiem jest sprawdzenie czy obcokrajowiec posiada  zezwolenie na pracę. Czym jest zatrudnienie cudzoziemca bez zezwolenia na pracę i czy jest ono możliwe? Przekonajmy się!

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/zatrudnienie-cudzoziemca-bez-zezwolenia-na-prace/ 

Zatrudnienie cudzoziemca bez zezwolenia na pracę

Osobę spoza UE zatrudnisz kiedy:

 • uzyskasz dla niej zezwolenie na pracę,
 • cudzoziemiec posiada zezwolenie jednolite na pobyt czasowy i pracę.

Czym jest zezwolenie jednolite? 

Jest to inaczej mówiąc zezwolenie na pobyt czasowy, a także pracę, które uzyskuje sam cudzoziemiec. Istnieją też wyjątki od wspomnianej zasady.

Wyjątki w przypadku zatrudnienie cudzoziemca bez pozwolenia na pracę

Poniżej przedstawiamy listę przypadków, kiedy możemy zauważyć najważniejsze„furtki”, które pozwolą nam zatrudnić w naszej firmie cudzoziemca.

W naszym kraju możemy  zatrudnić bez pozwolenia na pracę osób, które m.in.:

 • mają zezwolenie na pobyt stały w Polsce,
 • posiadają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Polsce,
 • posiada zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,
 • mają zgodę na pobyt tolerowany w Polsce,
 • są uchodźcami z takim statusem nadanym w Polsce,
 • korzystają z ochrony uzupełniającej lub ochrony czasowej w Polsce,
 • towarzyszą jako członek rodziny obywatela UE, EOG lub Szwajcarii,
 • przebywają w Polsce w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż
  w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
 • korzystają z mobilności studenta,
 • przebywają w Polsce i wykonują pracę w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty/pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na rzecz jednostki przyjmującej, która złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,
 • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce, bo zawarł małżeństwo z obywatelem polskim/cudzoziemcem posiadającym status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, pobyt tolerowany lub ochronę czasową nadaną mu w Polsce.
 • złożyły w terminie kompletny wniosek o przedłużenie zezwolenia na pobyt czasowy. Uwaga, musiały bezpośrednio przed złożeniem wniosku mieć prawo do pracy bez zezwolenia,
 • posiadają ważną Kartę Polaka,
 • prowadzą szkolenia, biorą udział w stażach zawodowych, pełnią funkcję w programach realizowanych w ramach działań UE,
 • uczą języków obcych w szkołach czy przedszkolach.

Zobacz też: https://www.bomi.pl/zadluzenie-polakow-co-wynika-z-krajowego-rejestru-dlugow/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here